Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.10.2014

214 KBPobierz na dysk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

117 KBPobierz na dysk

Suplement do DUUE - dodatkowe informacje

82 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DUUE

89 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

19.3 KBPobierz na dysk

Dokumentacja po zmianach opublikowana po 03.07.2014

4.8 MBPobierz

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - po zmianach

289 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 9 Projekt umowy - po zmianach

364 KBPobierz na dysk

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ

270 KBPobierz na dysk

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 06.07.2014

355 KBPobierz na dysk

Pismo - zał nr 1 do aneksu

1.2 MBPobierz na dysk

Pismo - zał. nr 2 do aneksu

1.6 MBPobierz

Monitoring - zał. nr 3 do aneksu

234 KBPobierz na dysk

PFU - wykonanie ścieżki edukacyjnej

1.4 MBPobierz

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów

7.2 MBPobierz na dysk

decyzja 04.06.2013 r.

1.5 MBPobierz na dysk

Decyzja 22.04.2013 r.

3.0 MBPobierz na dysk

Przedmiar - zamienny

212 KBPobierz na dysk

zaktualizowany projekt - projekt zamienny do pliku "projekt Krzywopłoty ostateczny luty 2013"

2.1 MBPobierz na dysk

STWiOR

660 KBPobierz na dysk

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 2

283 KBPobierz na dysk

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

78 KBPobierz na dysk

Zmodyfikowany zał. nr 9 - umowa

67 KBPobierz

Wyjaśnienia treści SIWZ

25 KBPobierz na dysk

Dodatkowe informacje 227794-2014

60 KBPobierz na dysk

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

178 KBPobierz na dysk

zał. nr 8 Dokumentacja projektowa

42 MBPobierz

SIWZ wraz z zał. nr 1-7 i 9

591 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

159 KBPobierz na dysk