Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze oferty

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

150 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

11.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Wykaz obiektów Zamawiającego - wersja edytowalna

249 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

32 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

118 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 1 do umowy - WYKAZ OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. nr 2 do umowy - PEŁNOMOCNICTWO

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

40 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 Formularz cenowy

50 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 Umowa

92 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

26 KBPobierzPodgląd pliku