Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze oferty

31 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

158 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar po zmianach

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SIWZ - po zmianach

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 do SIWZ

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rysunek 3

406 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rysunek 2

466 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

124 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana SIWZ - dot. zmiany załącznika nr 8

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 8 po modyfikacji

110 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 190920-2014 o zamówieniu

230 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

212 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 Wzór umowy

107 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do UMOWY Zestawienie rzeczowo-finansowe

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 Dokumenty formalno-prawne

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 Dokumentacja techniczna

5.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 STWiOR oraz przedmiar robót

105 KBPobierzPodgląd pliku