Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zam.

110 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie postępowania

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana do załącznika nr 8

15.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania 2

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z wizji lokalnej

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 170584-2014 o zamówieniu

271 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ z zał. od nr 1 do nr 8

290 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 9 Dokumentacja formalno-prawna

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 10Projekt budowlany - branża drogowa

14.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 11 Projekt budowlany - branża sanitarna

7.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 12 Projekt budowlany - branża elektryczna

8.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 13 Projekt budowlany - branża teletechniczna

12.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 14 Przedmiar robót- element pomocniczy

557 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 15 - Szczegółowa STWiOR

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 16 Stała organizacja ruchu

1.4 MBPobierzPodgląd pliku