Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wybór wykonawcy

406 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z wizji lokalnej

16.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu

69 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8

401 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 9 Projekt przyłącza ciepłowniczego.

20 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał nr 10 Projekt włączenia przyłącza ciepłowniczego do instalacji kotłowni

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. nr 11 STWiOR

535 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. nr 12 Wykaz materiałów

624 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. nr 13 Przedmiar robót

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku