Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Unieważnienie postępowania

18.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2.6 KBPobierzPodgląd pliku

Sprostowanie omyłki pisarskiej

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Formularz OFERTY po modyfikacji

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 3 DO UMOWY - Harmonogram rzeczowo-finansowy

118 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 wzór umowy po modyfikacji

162 KBPobierzPodgląd pliku

ogłoszenie nr 202018-2014 z dnia 13.06.2014 r. o zmianie ogłoszenia

22 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja SIWZ (ZMIANA ZAKRESU ZAMÓWIENIA)

3.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Schemat ideowy - oświetlenie drogowe

361 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 193104-2014 o zmianie ogłoszenia

1.8 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana terminu składania ofert (nowy termin 16.06.2014)

18.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana terminu składania ofert (nowy termin 09.06.2014)

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 28.05.2014

416 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

modyfikacja SIWZ

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. nr 8 po modyfikacji

154 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela równoważności - oświetlenie

237 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SST

603 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców 19.05.2014

308 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

protokół z wizji lokalnej

116 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ogłoszenie nr 157246-2014 o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert)

19.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana terminu składania ofert - nowy termin 02.06.2014r.

14.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku
44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 142090-2014 z dnia 25.04.2014 o zamówieniu

27 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8

289 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 9 Dokumentacja formalno – prawna

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 10 Projekt budowlany - branża sanitarna

34 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 11 Projekt budowlany - branża drogowa

47 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 12 Projekt budowlany - branża elektryczna

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 13 Projekt budowlany - branża teletechniczna

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 14 Projekt budowlany - remont zbiornika i mała infrastruktura turystyczna

22 MBPobierzPodgląd pliku

Zał.n nr 15 Przedmiary

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 16 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 17 Dokumentacja Geotechniczna

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 18 Stała Organizacja Ruchu

9.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 19 Operat wodnoprawny - dz. nr 139/7

23 MBPobierzPodgląd pliku