Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Obwieszczenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

35 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza nr 50/2014

21 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Burmistrza Karlina w sprawie powołania komisji.

42 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Karlina w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów...

28 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie o wyłożeniu spisów

12.5 KBPobierz

Informacja o komitetach wyborczych

41 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Burmistrza Karlina o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach komisji

463 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Burmistrza w sprawie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

210 KBPobierz na dysk

Uchwała w sprawie obwodów, ich granic i numerów

142 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie PKW

171 KBPobierz

Informacja

29 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia

13.2 KBPobierz

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

36 KBPobierz

Wniosek o wpisaniu do rejestru wyborców

34 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

32 KBPobierz

Komunikat Krajowego Biura Wyborczego

351 KBPobierz na dysk