Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Rozstrzygnięcie postępowania

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

294 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 16 Rysunki zamienne

12.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 17 Stała organizacja ruchu

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Protokół z wizji lokalnej

88 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 72348-2014 z dnia 04.03.2014 r.

25 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

394 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 8 Wzór umowy

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 3 do UMOWY - HRF

226 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 9 Dokumenty formalno-prawna cz. 1

36 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 9 Dokumenty formalno-prawne cz. 2

36 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 10 Dokumentacja techniczna

38 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 11 STWiOR oraz przedmiary robót

11.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 12 Kanalizacja teletechniczna

24 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 13 Nagłośnienie fontanny

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 14 Monitoring

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 15 Ekspertyza techniczna budynku nr 29

2.8 MBPobierzPodgląd pliku