Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

342 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie nr 0050.90.2013 Burmistrza Karlina z dnia 12 listopada 2013

572 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ankieta

35 KBPobierzPodgląd pliku

Program aktywizacji na rzecz seniorów w gminie Karlino na lata 2014-2020

4.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku