Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Druk zgłoszenia

37 KBPobierzPodgląd pliku

Urząd Miejski w Karlinie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Karlino o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego bądź Sołtysa w terminie do 8 listopada 2013 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. 

 Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Karlinie pok. nr 3, na stronie internetowej www.bip.karlino.pl oraz u Sołtysów.