Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOOŚ-TŚ.070.33.012.DK z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOOŚ-TŚ.070.33.012.DK z dnia 25 kwietnia 2012 r. o sporządzeniu ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej Osówka w tym Kołobrzegu, Karlinie i Białogardzie"

465 KBPobierz na dyskPodgląd pliku