Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

ogłoszenie o zamówieniu

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

361 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 7 - projekt Kompleks I

18.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik nr 7 - mapa Kompleks I

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik nr 7 - schematy Kompleks I

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - uzbrojenie słupa krańcowego Kompleks I

712 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik nr 8 - przedmiar robót Kompleks I

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik nr 9 - projekt Kompleks II

16.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik nr 9 - mapa Kompleks II

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik nr 9 - schemat Kompleks II

627 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

załącznik nr 10 - przedmiar robót Kompleks II

598 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

542 KBPobierz na dyskPodgląd pliku