Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi administracyjnej

Stanowisko zajmuje Aleksandra Święcicka.

Tel. 535373223
a.swiecicka@karlino.pl


 

Do zakresu działania stanowiska ds. elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi administracyjnej należą sprawy:

 

a) przyjmowanie korespondencji adresowanej do Urzędu,

b) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej, rejestracja i znakowanie korespondencji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i wprowadzanie dokumentów do systemu elektroniczny obieg dokumentów,

c) przekazywanie przyjętej dokumentacji do dekretacji poprzez Sekretariat Urzędu,

d) prowadzenie modułu elektronicznego obiegu dokumentów i skrzynki podawczej Urzędu,

e) udzielanie informacji interesantom,

f) wydawanie interesantom druków urzędowych niezbędnych do załatwienia spraw,

g) kserowanie i skanowanie dokumentów na potrzeby Urzędu,

h) wydawanie materiałów biurowych dla pracowników Urzędu,

i) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

j) archiwizacja dokumentów,

k) prowadzenie spraw związanych z realizacją celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia.