Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

ogłoszenie o zamówieniu

2.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

345 KBPobierzPodgląd pliku

dokumentacja projektowa

19.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

mapa sytuacyjno - wysokościowa

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

profil podłużny

715 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

przedmiar robót

742 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

722 KBPobierz na dyskPodgląd pliku