Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Pismo przewodnie

221 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty

27 KBPobierzPodgląd pliku

Odwodnienie odcinka dróg – profil podłużny

109 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt budowlany

6.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt zagospodarowania terenu

363 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar

777 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Szczegóły rozwiązań odwodnienia drogi

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Szczegóły wylotu kanalizacji deszczowej do rowu

326 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

576 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku