Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zapytanie ofertowe GP.2600.1.2011.MD na "Przygotowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Krukowo"

Unieważnienie postępowania

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pismo przewodnie

216 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar

300 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rysunki poglądowe

769 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty

50 KBPobierzPodgląd pliku