Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

251 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7. Projekt Budowlany remontu Szkoły Podstawowej w Daszewie,

6.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8-1. Projekt zamienny remontu Szkoły Podstawowej,

8.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 8-2. Projekt zamienny remontu Szkoły Podstawowej,

4.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

756 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10. Opis

536 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10-1 10-2. Graficzny układ powierzchni utwardzonych wraz z nasadzeniami, wymianą ogrodzenia, elementami małej architektury oraz wyłożeniem trawy z rolki, wraz z opisem.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 11. Platforma dla niepełnosprawnych.

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 12. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 14. Plan sytuacyjny określający zakres robót budowlanych we wnętrzu budynku.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 15. Przedmiar robót.

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Oczywista omyłka pisarska

40 KBPobierzPodgląd pliku

Przedłużenie terminu składania ofert

28 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedłużenie terminu składania ofert 2

28 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert 2

199 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana Treści SIWZ

74 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 16 Projekt Instalacji Elektrycznej

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 17 Projekt instalacji CO i wod-kan Daszewo

4.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zamienne przedmiary załącznik nr 18

623 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10-zmieniony

548 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze

305 KBPobierz na dyskPodgląd pliku