Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

Zapytanie ofertowe

569 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

mapa sytuacyjno - wysokościowa

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

zdjęcia cmentarza w obecnym stanie

6.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

formularz oferty

26 KBPobierzPodgląd pliku

wykaz wykonanych projektów

40 KBPobierzPodgląd pliku

unieważnienie postępowania

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku