Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7. Termomodernizacja Budowlana Projekt Budowlany

8.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 7-1. Termomodernizacja Budowlana Projekt Budowlany - Rysunki

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 8. Instalacja Centralnego Ogrzewania Projekt Budowlany

6.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 8-1. Instalacja Centralnego Ogrzewania Projekt Budowlany

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 9. Instalacja Węzła Cieplnego w Oparciu o Pompę Ciepła

6.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 10. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Termomodernizacja

13.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 11. Przedmiary Robót Termomodernizacja

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 12. Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej

4.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 12-1. Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej-Rysunki

354 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 13. Przedmiar Robót Instalacji Elektrycznej

663 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 14. Projekt budowlany rozbudowy świetlicy w Gościnku

23 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 15. Geologia Świetlica

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 15-1. Geologia Świetlica –Rysunki

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 16. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych rozbudowy Świetlicy wiejskiej w Gościnku

19.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 18. Dodatkowe informacje do SIWZ

4.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 17. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

25 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1 24_08_2011

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Gościnko

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ świetlica w Gościnku

619 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana do STWiOR

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Zmieniony załącznik nr 18

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

220 KBPobierz na dyskPodgląd pliku