Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

SIWZ Inżynier Kontraktu Hala Sportowa

311 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

zmiana treści siwz

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wyjaśnienia 1

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści siwz nr 2

37 KBPobierzPodgląd pliku

Przedłużenie terminu

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

328 KBPobierz na dyskPodgląd pliku