Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

170 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Formularz oferty

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 Formularz - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 Formularz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 Formularz - Wykaz robot budowlanych

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc

4.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6a Przykładowy rysunek

253 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 6b Przykładowy rysunek

647 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik Nr 6c Przykładowy rysunek

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 Zdjęcia roślin oraz schemat nasadzeń

131 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej

227 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedłużenie terminu składania ofert

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców 1

302 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców 2

264 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 8

6.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedłużenie terminu składania ofert 2

183 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Modyfikacja siwz + załączniki

22 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik A - Harmonogram rzeczowo - finansowy

43 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

467 KBPobierz na dyskPodgląd pliku