Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie Plac Zabaw Karwin

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

84 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 7 wytyczne Ministra Szkolnictwa

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 8 projekt budowlany

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zagospodarowanie terenu

773 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. 9 STWiOR

103 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10

42 KBPobierzPodgląd pliku

Przedłużenie terminu składania ofert

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ nr 1

167 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców 1

24 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców 2

468 KBPobierzPodgląd pliku

Oczywista omyłka pisarska

31 KBPobierzPodgląd pliku

Zamienne formularze ofertowe

21 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedź na pytania wykonawców 3

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku