Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie Plac Zabaw Daszewo

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

85 KBPobierzPodgląd pliku

zał.7 wytyczne Ministra Szkolnictwa

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 8 Projekt budowlany

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zagospodarowanie terenu

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. 9 STWiOR

103 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10

42 KBPobierzPodgląd pliku

Przedłużenie terminu składania ofert

169 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ nr 1

343 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców 1

24 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców 2

468 KBPobierzPodgląd pliku

oczywista omyłka pisarska

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zamienne formularze ofertowe

20 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedź na pytania wykonawców

59 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

174 KBPobierz na dyskPodgląd pliku