Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Hala

180 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Formularz Ofertowy

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia

77 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 3 Oświadczenie

35 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 4 Wykaz osób do realizacji zadania

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 5 Wykaz Robót

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 6 Projekt Umowy

120 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 7 TECR

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 8 Formularz Wyposażenia

55 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna instalacji słonecznej suplement

122 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie w Dzienniku Wspólnot Europejskich

142 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WYJAŚNIENIA_1

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Zestawienie drewna

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana Treści SIWZ

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 8 Formularz Wyposażenia

55 KBPobierzPodgląd pliku

WYJAŚNIENIA 2

40 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do WYJAŚNIEŃ 2

41 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do WYJAŚNIEŃ 2

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

WYJAŚNIENIA_3

86 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 do Wyjaśnień 3

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

WYJAŚNIENIA 4

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Ustalenia Geotechniczne

2.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. 2 Pozwolenie na budowę

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał. 3 karta informacyjna odgromówki

4.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

WYJAŚNIENIA 5

104 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ 2

45 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do zmiany treści SIWZ 2

30 KBPobierzPodgląd pliku

WYJAŚNIENIA 6

78 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 Karta Katalogowa mocowania głośników

109 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WYJAŚNIENIA 7

142 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 1 karta Katalogowa oznakowania

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ 3

26 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

400 KBPobierz na dyskPodgląd pliku