Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

SIWZ

683 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

497 KBPobierzPodgląd pliku

Zal. nr 2 - umowa

490 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

16.2 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3.5 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór oferty

484 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w  Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26 maja 2011 roku, nr ogłoszenia  129792-2011