Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie

88 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

405 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferenta

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

63 KBPobierz na dyskPodgląd pliku