Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Informacje

UM Karlino - Praca na zastępstwo - Pracownik na stanowisku podinspektora ds. inwestycji

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Karlina zatrudni na zastępstwo pracownika na stanowisku podinspektora       ds. inwestycji.

 

W zakres obowiązków na stanowisku podinspektora do spraw inwestycji wchodzi:

 

- prowadzenie i nadzorowanie inwestycji  z zakresu obiektów kultury, turystyki, sportu i  rekreacji,

- prowadzenie i nadzorowanie inwestycji drogowych, kanalizacji deszczowych i melioracyjnych realizowanych przez Gminę,

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji na swoim stanowisku,

- przygotowanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na inwestycje realizowane przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach swojego stanowiska.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku powinna posiadać:

 

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe techniczne umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,

- ukończone 18 lat życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nieposzlakowaną opinię.

 

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna być:

- komunikatywna,

- dyspozycyjna, obowiązkowa i odpowiedzialna,

- zaangażowana i kreatywna,

- odporna na stres.

 

Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kserokopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie ( pok. 7) w terminie do dnia 16.04.2010r.

 


Kwestionariusz

55 KBPobierz na dysk