Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

UM Karlino - Praca na zastępstwo - Pracownik na stanowisku podinspektora ds. inwestycji

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Karlina zatrudni na zastępstwo pracownika na stanowisku podinspektora       ds. inwestycji.

 

W zakres obowiązków na stanowisku podinspektora do spraw inwestycji wchodzi:

 

- prowadzenie i nadzorowanie inwestycji  z zakresu obiektów kultury, turystyki, sportu i  rekreacji,

- prowadzenie i nadzorowanie inwestycji drogowych, kanalizacji deszczowych i melioracyjnych realizowanych przez Gminę,

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji na swoim stanowisku,

- przygotowanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na inwestycje realizowane przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach swojego stanowiska.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku powinna posiadać:

 

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe techniczne umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,

- ukończone 18 lat życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nieposzlakowaną opinię.

 

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna być:

- komunikatywna,

- dyspozycyjna, obowiązkowa i odpowiedzialna,

- zaangażowana i kreatywna,

- odporna na stres.

 

Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kserokopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie ( pok. 7) w terminie do dnia 16.04.2010r.

 


Kwestionariusz

55 KBPobierz na dysk