Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                            

Karlino, 15 kwietnia 2009 r.

 

GP 7331-11-08/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie.

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 1) budowie sieci wodociągowej na odcinku od Karlina (w pobliżu skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Kołobrzeskiej ) do miejscowości Krzywopłoty,

2) budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej od miejscowości Karlinko do Karlina (ulica Kościuszki),

3) budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Krzywopłoty  na terenie gminy Karlino lokalizowanej  na terenie działek gruntu:

- nr 3/3, 3/8, 3/9, 3/10, 3/5, 249/1, 4/1, 2/1, w obrębie ewidencyjnym  005, w Karlinie,

- nr 31/2, 21/1, 20/2, 20/5, 20/3, 20/4, 15, 11, 8/4, 108/1, 41, 27/3, 109/2, 30/4, 19/1, 19/2, 18/2,  18/1, 17/2, 17/1 w obrębie ewidencyjnym 003, w Karlinie,

- nr 109/2, 2/1, 7, 110, 10/4, 11/1, 10/5, 11/2 w obrębie ewidencyjnym 002, w Karlinie,

- nr 491, 2/4, 585, 540, 19/9, 19/10, 413/3, 419/3, 425/3, 142/3, 144/8  w obrębie ewidencyjnym 004, w Karlinie,

- nr 591/2, 591/3, 592/1, 592/2, 606/2, 593/1, 605/2, 606/1, 593/2, 594/1, 597/5, 594/2, 597/4, 597/6, 597/3, 607/5, 598/1, 598/2, 607/2, 596/4, 607/7, 596/5, 612/31, 602/13, 596/6, 602/11, 605/3, 612/71, 612/129, 612/127, 612/52, 612/53, 605/4, 612/57, 612/72, 602/12, 612/61, 612/62, 602/17, 602/8, 604/5, 604/2, 612/5, 574/5, 574/7, 636, 575/2, 574/8, 576/2, 611/2, 612/70, 612/69, 612/65, 612/66, 612/68, 576/5, 577/2, 577/1, 578/6, 578/4, 584/2, 584/1, 388/5, 585/1, 584/1, 545/1, 585/4, 612/25, 610/2, 612/26, 612/79, 612/80, 612/81, 612/82, 612/83, 612/136, 611/3, 612/6, 633, 545/2, 544/2, 388/4, 543, 612/131, 612/132, 612/94, 612/95, 612/101, 605/5, 538/3, 538/4, 538/2, 537/2, 537/1, 536/1, 536/2, 535/1, 535/2, 612/104, 534/1, 534/2, 534/2, 531/2, 531/1, 530/2, 530/3, 530/4, 612/78, 612/77, 529/2, 529/4, 529/3, 612/38, 625/7, 625/6, 527/2, 527/1, 528/3, 626/5, 528/2, 625/2, 626/9, 626/4, 626/7, 626/8, 626/2, 625/5, 621/2, 621/1, 622/2, 622/1, 620/2, 616/1, 616/2, 617, 618, 619, 627, 629/3, 630/17, 628/18 w obrębie ewidencyjnym Daszewo, w gminie Karlino,

 

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino