Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                                                       Karlino,02.03.2009 r.

 

 GP 7624/39-09/08

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  budowie sieci wodociągowej na odcinku Karlino- Kowańcz- Lubiechowo, na dz. nr 203, 202, 188, 198, 229, 205/1, 209, 208, 207, 218, 90, 210, 86, 65, 83, 104, 85, 82, 99, 221, 223, 222, 224 (obręb Lubiechowo);

dz. nr 15, 340, 16, 17, 18, 337, 339, 338, 21, 22, 335, 97, 23/1, 98, 99, 25/2, 25/3, 427, 124/1, 26, 27, 341, 28/3, 29/2, 343, 345/1, 156/4, 134/3, 134/4, 133/2, 336, 132, 360, 128, 127, 43, 31/1, 32, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 38/4, 44, 45, 51/3, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 38/4 (obręb Kowańcz);dz. nr 5, 1, 7, 2, 6/4, 6/3 (obręb 006 Karlino).

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  3. sołtys Lubiechowa z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Lubiechowie na okres 14 dni
  4. sołtys Kowańcza z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Kowańczu na okres 14 dni