Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                     Karlino,23.12.2008 r.

 

 GP 7624/50-05/08

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

               Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard,

 

ZAWIADAMIAM

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na : budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanego w miejscowości Karlino, ulice: Kołobrzeska, Walki Młodych, Sawicka, Niepodległości, Jedności, 4 Marca, na dz. nr 413/1, 413/4, 415/5, 413/8, 413/2, 426/2, 426/3, 586, 585 obręb ewidencyjny 004 Karlino, dz. nr 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 14/1, 14/2, 11, 27/3, 27/2, 41 obręb ewidencyjny 003 Karlino.

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino