Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                                                                               
Karlino, 03.06.2009 r.

 

 GP 7624/23/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

 

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, po otrzymaniu wniosku Krzysztofa Mazurka, zam. przy ul. Wojska Polskiego 8, 78-230 Karlino,

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie okręgowej stacji diagnostycznej, warsztatu wulkanizacyjnego, myjni samochodowej oraz biura administracyjnego na dz. nr 12/2 obr. 003 Karlino, w mieście Karlino oraz nałożenie raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino