Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                                                      Karlino, 03 września 2009 r.

 

 GP 7624/26-03/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

               Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na : budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, zlokalizowanego w miejscowości Karlino, ul. Szczecińska nr 19, 21, 24, 26, 28, 34.

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie