Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z wykonania zadaniaSprawozdanie.

86 KBPobierz

Wzór oferty.

106 KBPobierz

Rozporządzenie.

357 KBPobierz na dysk

Uproszczony wzór oferty.

88 KBPobierz

Uproszczony wzór sprawozdania.

80 KBPobierz