Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia oferty z dnia 18.01.2010r.

 

OPP – II/02/10

http:\\bip.karlino.pl

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia oferty z dnia 18.01.2010r. na wsparcie i realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na powierzeniu prowadzenia w obiektach gminnych szkół podstawowych i świetlic wiejskich w miejscowościach Karlino, Karścino, Mierzyn i Lubichowo, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

Wsparcie realizacji zadania polega na przekazaniu w formie dotacji kwoty 35.000zł

Na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 19.12.2009r., publikowany w lokalnej prasie (Głos Koszaliński) oraz umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie i tablicy ogłoszeń miejscowego Urzędu wpłynęła jedna oferta.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie SOS – Wioski Dziecięce w Polsce. Oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Komisja nie wniosła uwag, w związku z czym oferta została przyjęta.