Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

W sprawie rozpatrzenia ofert konkursowych z dnia 09.01.2010 roku na zadania do realizacji w zakresie działalności publicznego na terenie Gminy Karlino realizowane w 2010 roku.

OPP – II/3025/1/10 Karlino, dnia 16.02.2010r.

http:\\umig.karlino.ibip.pl

 

 

 

Ogłoszenie

 

W sprawie rozpatrzenia ofert konkursowych z dnia 09.01.2010 roku na zadania do realizacji w zakresie działalności publicznego na terenie Gminy Karlino realizowane w 2010 roku.

I. Komisja rozstrzygnęła otwarty konkurs na zadania w zakresie:

 

 1. Profilaktyki i ochrony zdrowia 1.300zł.

 2. ochrony i tradycji narodowych – 2.300zł.

 3. działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – wartość przedmiotu postępowania wynosi 3.900zł.

 4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wartość przedmiotu postępowania 97.000 zł.

II. Na konkurs wpłynęło dziesieć ofert złożone przez:

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Karlino, z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 3. Związek Sybiraków Koło Terenowe w Karlinie z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 4. Białogardzkie Stowarzyszenie “Amazonka” z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1 w Białogardzie.

 5. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Białogard z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 2 w Białogardzie.

 6. Miejski Klub Sportowy “Sokół” Karlino.

 7. Ludowy Klub Sportowy “Płomień” w Pobłociu Wielkim.

 8. Ludowy Zespół Sportowy „Derby” Karścino.

 9. Klub Sportów Walki „Róża Karlino” w Karlinie.

 10. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie

III. Po otrzymaniu ofert Komisja stwierdziła iż:

1. Oferty są kompletne.

2. Koszt realizacji zadania mieści się w wartości przedmiotu postępowania.

 

IV. Biorąc powyższe i treść ofert pod uwagę Komisja Konkursowa uznała, iż:

 1. udziela rekomendacji do zawarcia umów na dofinansowanie zadań zawartych w ogłoszeniu do realizacji z następnymi podmiotami:

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Karlino, z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 3. Związek Sybiraków Koło Terenowe w Karlinie z siedzibą przy ulicy Traugutta 6 w Karlinie.

 4. Białogardzkie Stowarzyszenie “Amazonka” z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1 w Białogardzie.

 

 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Białogard z siedzibą przy ul. Plac Wolności 2 w Białogardzie.

 

 1. Miejski Klub Sportowy “Sokół” Karlino.

 

 1. Ludowy Klub Sportowy “Płomień” w Pobłociu Wielkim.

 

 1. Ludowy Zespół Sportowy “Derby” Karścino.

 

 1. Klub Sportów Walki „ Róża Karlino” w Karlinie.

 

 1. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie

 

 

 

V. Komisja sporządziła protokół z otwarcia ofert konkursowych.

 

Przewodniczący Komisji:

Marek Lewandowski