Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

25/02

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o kredyt bankowy na

sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych

dochodach Gminy.


21 KBPobierz