Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

9/03

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu  za  lokale mieszkalne oraz lokale socjalne wchodzące  w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karlino


43 KBPobierzPodgląd pliku