Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

18/08 – w sprawie przedstawienia sprawozdania za rok 2007 z wykonania budżetu Miasta i Gminy Karlino i wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z częścią opisową.

w sprawie przedstawienia sprawozdania za rok 2007 z wykonania budżetu Miasta i Gminy Karlino i wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z częścią opisową.


6.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku