Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

61/08 - w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5150,00 Euro dotyczącego „ Remontu pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej w Karlinie”.

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5150,00 Euro dotyczącego „ Remontu pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej w Karlinie”.


33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku