Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

91/08 – w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obr. 004 miasta Karlina oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 575 i 576

w sprawie nieskorzystania  z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obr. 004 miasta Karlina oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 575 i 576


23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku