Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

93/08 – w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości powyżej 14.000 euro, dotyczącego „Bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej w roku 2009 r

93/08 – w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości powyżej 14.000 euro, a mniejszej od kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) dotyczącego „Bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej w roku 2009 na terenie gminy Karlino”.


39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku