Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

8/09 w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru Wykonawcy robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i ..

8/09 w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru Wykonawcy robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w Karlinie – etap I ”.


370 KBPobierz na dyskPodgląd pliku