Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

15/09 w sprawie planu finansowego na 2009 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

15/09 w sprawie planu finansowego na 2009 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.


1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku