Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

27/09 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karlinie pełniącego obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń wo

27/09 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karlinie pełniącego obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń woli.


317 KBPobierz na dyskPodgląd pliku