Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

47/09 w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Karlino.

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Karlino.   


312 KBPobierz na dyskPodgląd pliku