Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

66/09 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009r. oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.8.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku