Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

88/09 - w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru technicznego zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną Karlinie.

88/09 - w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru technicznego zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną Karlinie – etap I”


604 KBPobierz na dyskPodgląd pliku