Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

90/09 – w sprawie poręczenia przez Gminę Karlino za zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”324 KBPobierz na dyskPodgląd pliku