Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

98/09 – zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek budżetowych jednostek podległych Gminie Karlino329 KBPobierz na dyskPodgląd pliku