Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

100/09 – w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru na drodze przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji koordynatora projektu w ramach projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...

100/09 – w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru na drodze przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji koordynatora projektu w  ramach projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”


331 KBPobierz na dyskPodgląd pliku